Райграс "Вариегата"\Molinia 'Variegata'

Product image
img
Описание